Taula de graus en Alpinisme

GRAU DESCRIPCIÓ
I / F Fàcil, caminar.
II / PD Poc difícil. Ús de mans, grimpades.
III / AD Quelcom difícil. Escalada amb possibilitat de progressió en assemblatge. Les escalades de grau III marquen el límit superior de l'escalador no especialitzat.
IV / D Difícil. És indispensable portar corda, pitons, fissurers, mosquetons,  cintes, etc. I dominar les tècniques d'assegurança i d'escalada en llargs.
V / MD Molt difícil. Escalada en roca que requereix preparació. És indispensable portar corda, pitones, fissurers, mosquetons,  cintes, etc. I dominar les tècniques d'assegurança i escalada en llargs.
MODIFICADORS DESCRIPCIÓ
- Mig grau menys.
+ Mig grau més.

Inici