Ferrades

Camins equipats

Pujol de la Mata

Els Cortins

Montrebei

Canal dels Micos

Canal de Sant Jeroni

Canal dels Ganxos

Bassegoda

Roca Corbatera

Puig dels Llops

Vies ferrades

La Coma Baixa i Canal Tres en Ratlla

Teresina 1

Baumes Corcades 1

Teresina 2

Baumes Corcades 2

Cala del Molí

Ferrada de Les Dames

Teresina 3

El Castellot

Inici